Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 geldt onderstaande privacy statement volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke

Muzerije is de zogeheten verantwoordelijke voor cultuurbosch.nl in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Muzerije beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Muzerije is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Muzerije verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Muzerije gebruikt je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met je te kunnen opnemen. Jouw e-mailadres wordt niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie als je daar geen toestemming voor hebt gegeven.

Het postadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

Ben je als culturist zichtbaar in het overzicht, dan ben je ook vindbaar via de interactieve kaart. Bezoekers van Cultuurbosch kunnen hier dan wel zien waar je (ongeveer) te vinden bent. Wil je dit niet? Zet dan een vinkje bij "Toon mij niet in het culturistenoverzicht" op jouw profielpagina.

Wij gebruiken je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Je telefoonnummer wordt ook niet standaard getoond op jouw culturistenpagina.

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht Muzerije om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Muzerije bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of dan wettelijk noodzakelijk is.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou Muzerije verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Muzerije behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Stuur je verzoek aan:

Muzerije

Inzageverzoek AVG                                      of                           info@muzerije.nl

Hinthamerstraat 74

5211 MR  ‘s-HERTOGENBOSCH

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.