14-09-2019 Miranda den Dekker

Literaire monumenten

Open Monumentendag bij Babel

Tijd: 10.00-18.00 uur
Entreeprijs: € 0,00
Hinthamerstraat 72-74
5211 MR 's-Hertogenbosch

De beide historische panden van Babel zijn altijd plezierige plekken om te vertoeven, maar op 14 september wel extra plezierig. Er zijn rondleidingen en daarnaast een toepasselijke programmering, speciaal voor Monumentendag.

Vanaf 14.00 uur zijn er literaire ‘monumenten' te horen van plaatselijke, talentvolle schrijvers vanuit de schrijfwerkplaats. Deze schrijvers komen met persoonlijke monumenten voor een schrijver of dichter uit de Bibliotheek. Multitalent Vincent Corjanus gooit er nog een schepje bovenop met een poëtisch spektakel. Hij speelt op zijn gitaar gevoelige, zelf geschreven liedjes en vertolkt werken uit zijn nieuwste literaire dichtbundel ‘Hartenwacht'. Op nummer 72 start de rondleiding om 11.30 en 12.30 uur, bij nummer 74 om 11.00 en 13.00 uur. Deze monumentale middag is gratis toegankelijk.

Vanaf 1 januari 2019 is de stad een nieuwe culturele en maatschappelijke speler rijker. De bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel zijn officieel samen en vormen samen Babel.

We zijn geopend op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Hinthamerstraat 74, Dit complex is sinds de 18e eeuw gegroepeerd rond een inmiddels overdekte binnenplaats. Het is samengesteld uit vier middeleeuwse woonhuizen, die kort na 1570 samen in gebruik werden genomen als bisschoppelijk paleis. Na 1629 was het de ambtswoning voor de militaire commandant. De huidige rococo-voorgevel werd in 1764 opgetrokken. Van 1825 tot 1922 was hier het Hof van Justitie gevestigd. Op het achter terrein zijn toen de zittingszaal van het gerechtshof (met halfrond cassetteplafond) en de pleitzaal van de arrondissementsrechtbank (met geornamenteerd stucwerkplafond en wanden) gebouwd. De 18e-eeuwse ramen in de voorgevel, zoals de dakkapellen, voorzien van kleine raamroeden, kregen grotere ruiten met 19e-eeuwse ‘empire-indeling’ en ‘persienne’-luiken. In de vorige eeuw was hier een meisjeslyceum gevestigd.

Hinthamerstraat 72, Oude mannen- en vrouwenhuis. Op de gevel van de bibliotheek naast de voordeur vind je een bordje waarop staat: H. Geesthuis. Het pand heeft een lange historie die teruggaat tot de 13e eeuw. Toen bevond zich hier de belangrijkste liefdadigheidsinstelling van de stad, de Tafel van de Heilige Geest, in de volksmond al gauw ‘het Geefhuis’ genoemd. Deze diende ter ondersteuning, verpleging en voeding van de arme burgers in de stad. Dit in tegenstelling tot het (Grootzieken-)Gasthuis dat zich aanvankelijk richtte op de opvang en verpleging van vreemdelingen. In de Franse tijd kreeg het gebouw de functie van oude mannen- en vrouwenhuis en opvang van vondelingen. Mannen en vrouwen woonden gescheiden en konden elkaar ontmoeten op de binnenplaats. De grote voorbouw aan de Hinthamerstraat, de rechter zijvleugel en de achtervleugel dateren uit 1825. Het complex werd toen gedeeltelijk herbouwd en aangepast aan de eisen van die tijd. Sinds 1975 is hier de bibliotheek gehuisvest.