27-10-2019 Hans van Grieken

Concert Vrienden & Freu(n)de

Verbroederingsconcert

Tijd: 13:00 - 15:00 uur
Entreeprijs: € 7,50
Hinthamerstraat 74
5211 MR 's-Hertogenbosch

In oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Den Bosch bevrijd werd. Een lange tijd, die ook nodig was om enigszins de gruwelijkheden van de oorlog achter ons te laten.

En natuurlijk mogen en willen we nooit vergeten waartoe mensen in staat blijken te zijn. Maar ook zijn deze 75 jaar benut om van vijandschap naar vriendschap te kunnen gaan.

In 2006 heeft Dubbel Zes een tripartiteconcert georganiseerd met vocale ensembles uit de drie steden Leuven, Trier en ’s-Hertogenbosch. Sinds die tijd is een warme band ontstaan met Contra Punto uit Trier. Ieder jaar bezoeken zij ons of zijn wij in Trier. Die vriendschap is ontwikkeld naar een broederschap waarbij met respect het verleden een plaats heeft gekregen.

Omringd door festiviteiten van 75 jaar bevrijding willen wij, Contra Punto en Dubbel Zes, uiting geven aan deze vriendschap met een verbroederingsconcert.