Blogbericht Maja Kerkhof

Creativiteit: aangeboren of aangeleerd?

dinsdag 13 oktober 2015

“Nee, ik ben gewoon niet zo creatief”. 
We horen het regelmatig. Moeders die verwonderd kijken naar de creatie die een andere moeder als traktatie heeft gemaakt of vaders die bizarre knutselprojecten of surprises weten te fabriceren. Maar creativiteit is veel meer dan ‘knutselen’ en nog veel belangrijker… de vlieger “ik ben gewoon niet creatief” gaat (gelukkig) niet op!

 
Creativiteit is divers
Allereerst: Creativiteit heeft niets te maken met je knutseltalent! Hoewel de term wel vaak die associatie opwekt, is creativiteit één van de belangrijkste factoren die bijvoorbeeld bedrijven zoeken in hun nieuwe personeelsleden.
Creativiteit is het vermogen om op zo’n manier te denken en handelen dat je bekende dingen anders ziet, nieuwe combinaties maakt en verbanden ziet tussen prikkels die in principe los van elkaar staan. 
Gebruik je een eerdere ervaring om een geheel nieuwe oplossing te vinden, dan is dat creativiteit. Zeker een creatief oplossend vermogen is in het leven van jongeren én volwassen heel waardevol.
 
Aangeboren of aangeleerd?
Misschien wel de hamvraag als we spreken over creativiteit: Is het een aangeboren talent (ben je dat nu eenmaal) of is het iets dat je kunt leren of ontwikkelen?
De meeste onderzoeken naar creativiteitsontwikkeling gaan uit van 6 factoren.
·         Intelligentie (creativiteit komt voort uit gedachten)
·         Kennis (kennis is een grondstof voor creativiteit)
·         Denkstijl (een vragende denkstijl levert meer op dan gesloten of kritisch)
·         Persoonlijkheid (durf je risico’s te nemen, door te zetten, het anders te doen)
·         Motivatie (creativiteit vraagt om activiteit, en dat vraagt intrinsieke motivatie)
·         Omgeving (creativiteit gedijt waar het wordt geaccepteerd en gefaciliteerd)

Creativiteit is niet te leren, want het zit al in ieder mens. De hersencellen die met elkaar in verbinding staan zijn echter wel bij ieder mens anders ontwikkeld, met name door het gebruik ervan. Zie het als een spier die je kunt trainen!
Hoe creatief je bent komt dus voort uit een combinatie van bekwaamheid, talent en persoonlijkheid. Toch zijn wij mensen snel geneigd om aan te nemen dat creativiteit vooral iets is van talent of persoonlijkheid (iets waar je niet zo eenvoudig wat aan doet).
Als je dus zelf niets doet aan het onderdeel ‘bekwaamheid’, komt die gedachte aardig in de richting. Maar je kunt dus wel degelijk creativiteit ontwikkelen!
 
Creativiteitsontwikkeling… hoe doe ik dat?
Natuurlijk kon deze vraag niet uitblijven. 
Nu je weet dat creativiteit wel degelijk kan groeien en ontwikkelen, is de vraag natuurlijk HOE je dat als mens, werknemer, professional, artiest of kunstenaar doet.
In ons volgende artikel wijden we daarom graag uit over de concrete acties die je kunt ondernemen om jezelf creatiever te maken, ongeacht wat je aspiraties en intenties zijn!

Stay tuned…
(En wil je graag wat met je huidige talenten doen of aan je muzikale creativiteit werken, kijk dan eens naar ons cursusaanbod!)
 
Klik hier voor een overzicht van alle Muzerije blogs.
  Reacties
Er zijn nog geen reacties.
Reageer
Log in om een reactie te plaatsen.