Blogbericht Maja Kerkhof

Wat is kunst nou eigenlijk?

donderdag 7 januari 2016

Wij horen hem regelmatig en onze docenten ook: Kunst… wat is dat nou eigenlijk? Zeker onder kinderen is kunst soms een ongrijpbaar begrip. En logisch; want waar een kunstwerk voor de één vooral een rommeltje is, ziet de ander daarin een enorme waarde.
En geef toe.. we hebben allemaal weleens ergens naar gekeken en gedacht “dat had ik ook best kunnen maken”. Dus zo’n gekke vraag is het niet. Vandaag kijken we in ons artikel of we hierop een antwoord kunnen geven.
 
1.   De officiële definitie
De definitie die bijvoorbeeld Wikipedia geeft over ‘kunst’ is als volgt: “Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen.”
Niet zo’n eenvoudige uitleg, omdat je dat wel heel breed kunt interpreteren. En daar zit dan ook meteen een heel leuk aspect van kunst; veelzijdigheid.
Hoewel we bij kunst snel denken aan schilderijen of beeldhouwwerken, kent kunst veel meer uitingen. Ook tekeningen, fotografie, theater, muziek, zang, dans en bijvoorbeeld architectuur horen bij kunst. Eén ding hebben ze wel gemeen: Het gaat om uitingen van creativiteit.
 
2.   Kunst is niet overal hetzelfde
De opvattingen die heersen over kunst zijn cultuurspecifiek. Dat betekent dat mensen niet overal hetzelfde denken over kunst. Daarnaast verandert onze opvatting over kunst door de jaren heen; lange tijd was een schilderij van een bepaalde schilder vanzelfsprekend een kunstwerk. Enkele jaren later werd een urinoir (Duchamp) als tegenbeweging OOK een kunstuiting. Kunst, wat wij kunst vinden en in welke vormen je dat tegenkomt, verandert dus door de jaren heen.
 
3.   Kunst voor de maker of voor de waarnemer?
Dit is ook een interessante invalshoek. Want voor wie is kunst eigenlijk? Maak je dat, of voer je dat uit, voor een ander (de waarnemer) of doe je zoiets voor jezelf (de maker)?
Kunst voor de maker is heel persoonlijk; het is bedoeld om een gevoel te uiten of een verbeelding uit te drukken, of misschien zelfs wel een boodschap af te geven.  
Kunst voor de waarnemer (of je nu naar een beeldhouwwerk kijkt, of naar een dansvoorstelling) is weer anders; het is een ervaring. En dat kan heel divers zijn:
 
·         Het roept een bepaalde verbeelding bij je op
·         Het probeert je mee te nemen naar een andere wereld, of een andere zienswijze
·         Het wekt een gevoel bij je op (meestal gaat dat om esthetiek.. “vind ik dit mooi?”)
·         Het probeert je iets vanuit een ander perspectief te laten ervaren. 
 
 
 
 
Bron: Wikipedia - "Anne Vallayer-Coster - Attributes of Painting, Sculpture, and Architecture” 
 
 
4.   De eigenschappen van kunst
Ondanks dat kunst dus niet zo eenvoudig in een hokje te stoppen is, wordt al sinds jaar en dag vanuit traditionele definities, wel een poging gedaan daar duidelijkheid in te geven.
Zo wordt kunst bekijken vanuit 3 invalshoeken: de representatieve (wat stelt het voor?), de expressieve (wat wordt hier geuit?) en de formele (welk doel dient het?).
Wanneer je op die manier naar kunst gaat kijken, wordt het bijna een wetenschap. Toch zal bijna elke kunstenaar je vertellen dat kunst persoonlijk is, zowel voor de maker als voor de ‘waarnemer’. Wat je vindt, voelt, denkt, ervaart is bij iedereen anders. En dat is vaak ook precies de bedoeling aan kunst.
Kunst is dus echt niet altijd eenvoudig, en wát kunst is, is dus niet zo gemakkelijk te benoemen.

 
5.   Maak je eigen kunst
Bij Muzerije vinden we heel veel van wat we meemaken bijzonder. Het maakt niet uit in welke verschijningsvorm of door wie iets wordt gemaakt of gedaan; wij zijn dagelijks verrast door alles wat er in ons centrum gebeurt.
Dat betekent dat we misschien ook wel elke dag een stukje kunst zien; tijdens onze danscursussen voor jeugd, of tijdens onze theatergroepen. En daar kun jij ook deel van uitmaken.
In 2016 hebben we naast onze vaste cursussen weer tal van nieuwe cursussen en cursusgroepen die starten. En we zijn gewoon even zo vrij om er een aantal voor je op een rij te zetten. Neem eens een kijkje!
 
·         Beeldend atelier voor 60+
 

 Klik hier voor een overzicht van alle Muzerije blogs.
Kijk voor meer informatie over muzerije op www.muzerije.nl


 
  Reacties
Er zijn nog geen reacties.
Reageer
Log in om een reactie te plaatsen.