Organisaties die zich inzetten voor kunst en cultuur

AtelierBeheerStichting
De AtelierBeheerStichting ’s-Hertogenbosch (ABS) is een kleine en slagvaardige organisatie, die betaalbare ateliers en atelierwoningen voor kunstenaars verwerft en verhuurt. 

Brabant C Fonds 
Brabant C versterkt het kunst- en cultuuraanbod van Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten. 

BKKC
Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur.

Cultuur- en sportstimulering Nederland
Cultuur- & Sportstimulering Nederland werkt samen met meer dan 100 gemeenten met als doel om hun inwoners op een leuke en laagdrempelige manier bekend te maken met het sportieve en culturele aanbod binnen de regio. 

FASO
Federatie van amateur symphonie- en strijkorkesten. FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten.

Fonds voor cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Samen cultuurmaken verbreden.

Hermes Netwerk Den Bosch
Hermes draagt kunst en cultuur een warm hart toe en bevordert mede het culturele klimaat in Den Bosch.

Iktoon
Met iktoon geven culturele instellingen, verenigingen, vakdocenten en amateurkunstenaars verspreid door Nederland een positieve impuls aan het draagvlak voor kunst en cultuur. 
 
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch deel kunnen nemen aan sportieve of creatieve activiteiten in de buurt.
 
Koninklijke Nederlandse Muziek organisatie
De muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in Nederland.
 
Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld. Zij willen zoveel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven.
 
LKCA: Cultuureducatie en Amateurkunst
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
 
Partners in Sociale Sponsoring
 

Prins Bernard Cultuurfonds
Steunt cultuur, natuur en wetenschap. Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Stichting 1184 ’s-Hertogenbosch
Stichting 1184 is een sociaal netwerk in ’s-Hertogenbosch dat gedreven, ondernemende personen met hart voor de stad verbindt.

Stichting Opus Leo
Stichting Opus Leo wil dat muziek mensen samenbrengt en dat doet zij door het steunen van jong muzikaal talent.

VSB fonds kunst en cultuur
Het VSB fonds steunt culturele projecten en richt zich op dié projecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Als aanvrager moet u duidelijk kunnen aantonen wat u bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. Het project moet bijdragen aan directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen.