Online platforms in de provincie Noord-Brabant

Brabantse Bond van Muziekverenigingen
De BBM wil het actief beoefenen van amateurmuziek en -dans bevorderen. Als provinciaal belangenbehartiger en kenniscentrum werken ze aan een optimaal klimaat waarin aangesloten verenigingen ook lokaal kunnen groeien en bloeien en zichtbaar bijdragen aan een rijke maar ook vitale Brabantse culturele samenleving.

CJP Cultuurkaart
CJP is een platform voor cultuurliefhebbers. We houden van cultuur in alle vormen en willen anderen inspireren om dat ook te doen.

Cultuur- en sportstimulering Nederland
Cultuur- & Sportstimulering Nederland werkt samen met meer dan 100 gemeenten met als doel om hun inwoners op een leuke en laagdrempelige manier bekend te maken met het sportieve en culturele aanbod binnen de regio. 

deDanspunt
deDanspunt is een koepelorganisatie voor alle amateurdans in de vrije tijd elk niveau, stijl en leeftijd! Ze verbinden dansliefhebbers, dansdocenten, dansmakers en dansorganisaties in alle stijlen en voor alle doelgroepen. 

Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant ondersteunt en verbindt erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant. En maakt dat verhaal vervolgens ook bekend bij het brede publiek.

Iktoon
Met iktoon geven culturele instellingen, verenigingen, vakdocenten en amateurkunstenaars verspreid door Nederland een positieve impuls aan het draagvlak voor kunst en cultuur. 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Geeft de mogelijkheid tot aanmelden van je immaterieel erfgoed.Immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven. 

Mestmag 
Mestmag.nl is hét online magazine voor kunst en cultuur in Brabant. Op hun website en social media tonen ze de waarde van kunst en cultuur en laten ze bijzondere en innovatieve kunst en cultuur in Brabant zien.