Gemeente 's-Hertogenbosch

Cultuursubsidies
‘s-Hertogenbosch kent 2 soorten cultuursubsidies: structurele subsidie (voor een periode van 4 jaar) en projectsubsidies. Bekijk dit filmpje met uitleg over hoe het systeem precies in elkaar zit. 
 
Structurele subsidie

De organisaties die structureel subsidie ontvangen, noemen we samen de Bossche Culturele Basis (BCB). Deze BCB stelt de gemeenteraad om de 4 jaar opnieuw vast. Voor 2017 tot en met 2020 is de BCB vastgesteld, deze leest u hier (pdf).

Projectsubsidie

Projectsubsidies zorgen ervoor dat een deel van het cultuurbudget flexibel inzetbaar is. Ook de doorstroom in de Bossche culturele programmering blijft zo verzekerd. De Commissie Bosch Cultuursysteem (Commissie BC) adviseert het college in het toekennen van de projectsubsidies.

Kom ik in aanmerking voor projectsubsidie?
  • Het doel van uw project moet vallen binnen de doelstellingen van minstens 1 van de 3 cultuurfondsen:
  1. Fonds Landelijk Onderscheidend stimuleert grote projecten die ’s-Hertogenbosch als cultuurstad binnen (en buiten) Nederland op de kaart zetten.
  2. Fonds Lokaal Effectief: verbindt kunst en bewoners door inwoners te stimuleren actief kunst te maken.
  3. Fonds Pop-up: stimuleert vernieuwende en verrassende culturele projecten.
  • Uw project voldoet aan alle voorwaarden van dat fonds.

  • Uw project valt niet onder de uitsluitclausule (voorwaarden waarop uw project wordt uitgesloten).

Aanmelden projectsubsidie

Een subsidieaanvraag start u met het digitale aanmeldformulier Culturele Projectsubsidie. Hoe de aanmelding verder gaat, hangt af van het bedrag dat u aan wilt vragen. De procedure voor een kleiner bedrag is makkelijker dan de procedure voor een groter bedrag. Let bij uw aanmelding op het tijdstip waarop deze uiterlijk in ons bezit moet zijn. Dit verschilt per fonds.

Aan te vragen bedragen per fonds

Per fonds kunt u tussen onderstaande minimale en maximale bedragen aanvragen:

Fonds Minimaal Maximaal
Landelijk Onderscheidend € 40.000 € 100.000
Lokaal Effectief € 750 € 40.000
Pop-up € 250 € 40.000
Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op via (073) 615 90 25 of cultuurfondsen@s-hertogenbosch.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron Gemeente 's-Hertogenbosch