Overige subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het financieren van jouw project. Een aantal van de organisaties die zich inzetten voor kunst en cultuur doen dat bijvoorbeeld middels subsidie. Hieronder staan aanvullend op die lijst nog enkele subsidiemogelijkheden. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op voor advies! 
 
 
Brabant C Fonds
Het Brabant C fonds is een investeringsfonds waar initiatiefnemers van culturele projecten een aanvraag in kunnen dienen voor financiering. Brabant C streeft met het fonds naar een duurzame versterking van het cultuursysteem door op vernieuwende wijze te investeren in cultuurprojecten. 
 

Stichting Doen
DOEN ondersteunt de mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren.

Fonds 21
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Fonds voor cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Bekijk hier hun visuele visitekaartje.

Prins Bernard Cultuurfonds
Steunt cultuur, natuur en wetenschap. Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

VSB fonds kunst en cultuur
Het VSB fonds steunt culturele projecten en richt zich op dié projecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Als aanvrager moet u duidelijk kunnen aantonen wat u bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. Het project moet bijdragen aan directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen.