Brabant Wonen Buurtcultuurfonds

BrabantWonen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant maken samen werk van leuke, leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Voor deze samenwerking is een speciaal fonds ingesteld: het Buurtcultuurfonds BrabantWonen. In dit nieuwe fonds komen middelen en expertise van BrabantWonen en van het Prins Bernhard Cultuurfonds samen. Door de handen ineen te slaan en met cultuur en natuur als middel kunnen er nog meer ideeën gerealiseerd worden die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Zo brengen we cultuur bij iedereen in de buurt. 

Buurtcultuurprojecten
Het Buurtcultuurfonds BrabantWonen wordt ingezet om cultuurprojecten in het gebied waar BrabantWonen woningbezit heeft, financieel te ondersteunen. Zowel in Oss als in ’s-Hertogenbosch. Het gaat om projecten met een kleinschalig en buurtgericht karakter die de geest van ‘de kunst van het samen leven’ in zich hebben: het bij elkaar brengen van mensen, ontmoeting en verbinding.

Cultuurbonnen
Dankzij de investering van Brabant Wonen in het Brabantwonen Buurtcultuurfonds kan Cultuurbosch ook enkele Cultuurbonnen voor wijkprojecten honoreren. Deze samenwerking heeft de afgelopen vier jaar verschillende kleinschalige Community Art projecten opgeleverd in Bossche wijken waar Brabant Wonen huurders hun aanvragen kunnen doen.

Vraag aan!
Dus: heeft u een goed idee voor een Buurtcultuurproject en wilt u weten of en hoe u in aanmerking komt voor steun vanuit het Buurtcultuurfonds BrabantWonen? Neem contact op met Cultuurbosch via info@cultuurbosch.nl of 088-2800280.