Aanbod Barbara Van Spaandonk

FOTOWEDSTRIJD | CULTUURBOSCH

Geplaatst op: 20-09-2019
Prijs € 0,00
Telefoonnummer: 088 - 2800281

UPDATE: Deelname is niet meer mogelijk, foto's konden worden ingezonden t/m maandag 2 december 2019. 

---

Cultuurbosch, hét on- en offline podium voor kunst- en cultuurliefhebbers, is toe aan een nieuwe look & feel. Voor de totstandkoming hiervan doen wij dan ook graag een beroep op ons netwerk. Heb jij graag een camera in de hand en lijkt het je leuk om jouw foto terug te zien in onze uitingen? Doe dan mee aan de fotowedstrijd!


Naast dat we de winnende foto(‘s) zullen gebruiken in onze uitingen, ontvangt de maker een geweldige prijs: Een Alu-dibond print van de winnende foto(‘s) (formaat 60 x 40 cm) én een workshop fotobewerking door Perla van Kessel!

De 4 winnende foto’s die we gebruiken kunnen afkomstig zijn van 1 of meerdere winnaars.

Wil jij met jouw werk on- en offline zichtbaar zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere kunst- en cultuurliefhebbers inspireren? Lees dan hieronder hoe je meedoet:

INZENDINGEN
Deelname is gratis. Inzendingen kunnen worden gestuurd naar info@cultuurbosch.nl. Hierbij voldoe je aan deze voorwaarden:

• Deelnemer heeft (bij voorkeur) een profiel op www.cultuurbosch.nl
• Per deelnemer mogen er maximaal 4 foto’s worden ingezonden
• Foto’s mogen in kleur en zwart-wit
• Foto’s moeten van recente datum zijn. (gemaakt in 2019)
• Inzenden kan van 20 september 2019 tot en met 2 december 2019
• Digitaal aanleveren op (minimaal) A3 formaat, 300 DPI, JPG bestand 
• De foto’s moeten in gemeente Den Bosch zijn genomen
• Dit weerspiegelt jouw inzending: muziek, literatuur, dans, theater, body & mind, cultureel erfgoed en/of beeldende kunst.
• Inzendingen voorzien van contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) van de maker + locatieaanduiding van de foto’s.

PRIJS
Op donderdag 16 januari 2020 maakt de jury tijdens het Cultuurbosch Café bekend wie de winnaar(s) is/zijn. Diegene(n) die de jury heeft uitgekozen ontvangen dan:

• EEN ALU-DIBOND PRINT VAN WINNENDE FOTO (Formaat 60 X 40 CM)

• CULTUURBOSCH PROMOTIEMATERIAAL WAARIN DE WINNENDE FOTO IS VERWERKT

• WORKSHOP FOTOBEWERKING

JURERING
De jury bestaat uit dé professionals van het vak en zullen bij de beoordeling van de foto’s letten op onder andere de kwaliteit, originaliteit en creativiteit.

VOORWAARDEN
De deelnemer is de maker te zijn van de foto. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.

Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon schriftelijk toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.

De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer Cultuurbosch van deze aansprakelijkheid.

De winnende foto’s mogen gebruikt worden voor uitingen van Cultuurbosch. 

De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.

De persoonsgegevens die in het kader van de fotowedstrijd worden verkregen, worden alleen gebruikt voor deze wedstrijd en niet aan derden verstrekt.

Er wordt door de jury en Cultuurbosch Redactie beoordeeld of de foto’s voldoen aan de voorwaarden. Alle inzendingen worden getoetst of er aan de voorwaarden is voldaan. De jury selecteert 4 foto's en de winnaar(s) wordt bepaald.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Bij gebruik in onze uitingen wordt waar kan de naam van de maker met het copyright-teken (©) vermeld. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen.

Cultuurbosch kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de looptijd van de wedstrijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de wedstrijd wijzigen of aanpassen.

Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze voorwaarden bepaald.

Cultuurbosch is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen. Cultuurbosch kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.

Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien: de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.

Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. (Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht).

CONTACT
Cultuurbosch | Projectleider Barbara van Spaandonk
E-mail: info@cultuurbosch.nl o.v.v. Fotowedstrijd Cultuurbosch