Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 geldt onderstaande privacy statement volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke
Huis73 is de zogeheten verantwoordelijke voor cultuurbosch.nl in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Huis73 beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Huis73 is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Huis73 verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Huis73 gebruikt je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met je te kunnen opnemen. Jouw e-mailadres wordt niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie als je daar geen toestemming voor hebt gegeven.

Het postadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

Ben je als Culturist zichtbaar in het overzicht, dan ben je ook vindbaar via de interactieve kaart. Bezoekers van Cultuurbosch kunnen hier dan wel zien waar je (ongeveer) te vinden bent. Wil je dit niet? Zet dan een vinkje bij "Toon mij niet in het culturistenoverzicht" op jouw profielpagina.

Wij gebruiken je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Je telefoonnummer wordt ook niet standaard getoond op jouw culturistenpagina.

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens
De AVG verplicht Huis73 om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Huis73 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of dan wettelijk noodzakelijk is.

Jouw privacyrechten
Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou Huis73 verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Huis73 behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Stuur je verzoek aan:

Huis73

Inzageverzoek AVG                                      of                           info@huis73.nl

Hinthamerstraat 72-74

5211 MR  ‘s-HERTOGENBOSCH

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.
 

Beeldmateriaal
Bij Cultuurbosch gebeuren mooie dingen. Talenten komen tot bloei, passies worden ontdekt en grenzen worden verlegd. Die bijzondere momenten brengen we graag in beeld. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. 

Daarom maken we tijdens evenementen van Cultuurbosch foto’s en/of filmpjes. Dat gebeurt door een medewerker van Huis73, Cultuurbosch en/of een professionele fotograaf die wij gevraagd hebben foto’s te komen maken. Het beeldmateriaal van deze evenementen kunnen we gebruiken in een van onze uitingen. Bijvoorbeeld op onze website bij een overzicht van wat er allemaal in onze panden te beleven is, in onze digitale nieuwsbrief om te vertellen hoe leuk het evenement was, in het jaarverslag of op een flyer/poster ter promotie van een soortgelijk evenement. We gaan er vanuit dat je er geen problemen mee hebt als je op een van de foto’s/filmpjes te zien bent. 
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal dat we maken. We gebruiken geen foto’s of filmbeelden die schadelijk of kwetsend zijn voor de mensen die erop te zien zijn. Ook vermelden we nooit namen of andere persoonlijke gegevens zonder vooraf per vermelding toestemming te hebben gevraagd aan de perso(o)n(en) die het betreft. 
 
Kom je toch liever niet op beeld? Geen enkel probleem!
Als je je even meldt bij de persoon die de camera in handen heeft, dan houdt hij/zij hier rekening mee.
 
Heb je vragen? Stel ze gerust aan de fotograaf of aan een van de medewerkers van Cultuurbosch of Huis73.
Veel plezier tijdens de Cultuurbosch-evenementen!